مقدمه

1391/8/1 0:0

گسترش كسب و كارهاي حوزه نظام سلامت با هدف ارتقاي سلامت جامعه و اشتغالزايي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي بويژه دانش آموختگان جوان و بيكار از مهم ترين اهداف دفتر كارآفريني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

 در اين مسير اعطاي تسهيلات از محل آيين نامه گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين راهكاري اجرايي در حمايت از كارآفرينان نظام سلامت مي باشد. تدوين مشاغل نظام سلامت در قالب طرحهاي تيپ شغلي زمينه را براي آشنايي بيشتر دانش آموختگان با بازار كار سلامت و طرحهاي كسب و كار مربوطه فراهم مي نمايد. در این راستا این دفتر به تدوین 46تیپ شغلی با دو تبصره جهت معرفی مشاغل در حوزه سلامت و یکسان سازی پرداخت تسهیلات بانکی به شرح ذیل پرداخته است.

 تبصره 1 ) در مناطق محروم متقاضيان مي­توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشگاه علوم پزشكي مربوطه از محل تسهيلات بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادل مبلغ رهن براي خريد مكان طرح اقدام نمايند.

 تبصره 2 )با توجه به تهیه مکان بر اساس تیپ شغلهای گفته شده حداقل فضای فیزیکی بر اساس فضای مورد تصویب وزارت بهداشت می باشد .تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >