مطب پزشك عمومي

1391/8/1 0:0

شرايط كار آفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي عمومي.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.
تجهيزات : بر اساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله ست كامل تشخيص(، اتوسكوپ افتالمسكوپ، ديكتافون،برانكارد، تخت عمل جراحي، ترالي اورژانس، كپسول اكسيژن، ست احیا، تجهیزات اداری و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز.
نيروي انساني مورد نياز :

پزشك عمومي- پرستار يا بهيار- منشي.

 اشتغالزايي : حداقل 2 نفر.(حداقل یک نفر به جز پزشک از گروه پزشکی یا پیراپزشکی)

ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح *

برآورد هزينه رهن مكان طرح

1

تيپI

400

600

2

تيپII

400

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

400

%60هزينه دانشگاه تيپ I

*این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد.


تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >