مطب پزشك متخصص

1391/8/1 0:0

شرايط كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي تخصصي در يكي از رشته هاي: جراحي، پوست، اطفال، بيهوشي، قلب و عروق، ارولوژي، چشم، عفوني، راديولوژي، ريه، مغزواعصاب، ارتوپدي، زنان و زايمان، گوارش گوش وحلق وبيني و ساير تخصص هاي مورد تاييد وزارت بهداشت.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز :داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.
تجهيزات : بر اساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با توجه به اينكه تجهيزات مورد نياز هر رشته تخصصي زياد مي باشد از ذكر آنها خودداري ميشود ولي فهرست كاملي از اين تجهزات موجود مي باشد.)

 

نيروي انساني مورد نياز : پزشك متخصص، پرستار يا بهيار، منشي.

 

 اشتغالزايي : حداقل 2 نفر.(حداقل يك نفر به جز پزشك از گروه پزشكي و پيراپزشكي)

 

ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)

 
رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح *

برآورد هزينه رهن مكان طرح

1

تيپI

1000-500

700

2

تيپII

1000-500

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

1000-500

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

*این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد و بر اساس نوع تخصص، مبلغ متفاوت است.

 

 


تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >