داروخانه

1391/8/1 0:0

شرايط كار آفرين : فارغ التحصيل مقطع دكتراي دارو سازي.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز :داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.
نيروي انساني مورد نياز :

 

دكتر دارو ساز، تكنسين دارو خانه 2نفر.

 

اشتغالزايي : به كار گرفتن حداقل 3 نيروي كار و درصورت شبانه روزي بودن 5 نفر.

 

ابعاد اقتصادي طرح :  

 

                                                                                 

 

(ارقام به ميليون ريال است)

 
رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح *

برآورد هزينه رهن مكان طرح

1

تيپI

500

1100

2

تيپII

500

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

500

%60هزينه دانشگاه تيپ I

 

*این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد.


تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >