مركز مراقبت از سالمندان

1391/8/1 0:0

نيروي كارآفرين : فارغ التحصيل مقطع پزشكي، روانشناس، ليسانس پرستاري و بالاتر.
امكانات لازم جهت ايجاد مركز : داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.
تجهيزات: بر اساس استانداردهای مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله تجهيزات دفتري و هتلينگ بر اساس استاندارد و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز.
نيروي انساني مورد نياز :
پزشك، پرستار، مددكار(مشاور)، مدير، منشي، اپراتور، نيروي خدماتي، بهيار، روانشناس، کاردان یا کارشناس بهداشت.
 اشتغالزايي : حداقل 5 نفر.
 ابعاد اقتصادي طرح :                                                                                          (ارقام به ميليون ريال است)


رديف

تيپ دانشگاه

برآورد هزينه راه اندازي طرح *

برآورد هزينه رهن مكان طرح

1

تيپI

1000

1500-800

2

تيپII

1000

%80هزينه دانشگاه تيپ I

3

تيپIII

1000

%60هزينه دانشگاه تيپ I

*این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد.


تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >